Polityka prywatności

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chcemy jasno i przejrzyście wytłumaczyć Tobie dlaczego oraz jakie i w jaki sposób wykorzystujemy te informację.

Poniższe zasady kierują nami podczas prowadzenia działalności oraz stanowią podstawę prowadzonej przez nas polityki prywatności:

 • Szanujemy Twoja prywatność i staramy się ją chronić.
 • Jasno informujemy jak i dlaczego zbieramy informację.
 • Gromadzone przez nas informacje pomagają nam zapewnić naszym klientom wartość, która obejmuje oszczędności i polepszenie jakości zakupów.

Administratorem Twoich danych jest firma Eco Ame z siedzibą w Krakowie ul. Mazowiecka 16/2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 945-21-02-778, REGON: 381599272.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@ecoame.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Eco Ame ul.Mazowiecka 16/2 Kraków

Dlaczego zbieramy Twoje dane?

By ulepszyć:

 • Dostarczanie produktów i usług, które zwiększą komfort zakupów u nas
 • Opracowanie usług nowych produktów i usług spełniających Twoje potrzeby
 • Lepsze zrozumienie sposobu korzystania z naszych usług, produktów i witryny internetowej
 • Określenie Twojego zadowolenia z korzystania z naszych programów i usług
 • Analizowanie wydajności naszych usług, produktów i doświadczeń w handlu detalicznym oraz szukanie sposobu na ich ulepszenie

Komunikować się

 • Wysyłanie odpowiednich informacji i spersonalizowanych reklam i innych komunikatów, w tym sposobów oszczędzania na najczęściej kupowanych przedmiotach lub które mogą Ci się spodobać, na podstawie wcześniejszych zachowań
 • Dostarczanie spersonalizowanych treści i doświadczeń w naszych witrynie internetowej, aplikacji mobilnej i poczcie
 • Wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklamacji i reklam od Eco Ame lub naszych partnerów marketingowych (zgodnie z definicją “Jak udostępniamy Twoje dane”) w innych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych
 • Wysłanie powiadomień o wycofaniu produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie
 • Odpowiadanie na Twoje uwagi, prośby, pytania i podania o pracę
 • Chronić
 • Bezpieczne przetwarzanie płatności
 • Prawidłowe realizowanie zamówień
 • Ochrona własności i innych praw naszych klientów, współpracowników i firmy
 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwością, nielegalną działalnością oraz ściganie osób odpowiedzialnych za tę działalność
 • Zgodnie z prawem przy zakupie określonych produktów lub gdy jest to wymagane przez prawo

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową uzyskujesz dostęp do naszej aplikacji mobilnej lub otwierasz e-maili, możemy automatycznie zbierać informację o Tobie za pomocą technologii śledzenia, w tym:

 • Adres protokołu internetowego
 • Unikalny identyfikator urządzenia lub użytkownika
 • Typ systemu i przeglądarki
 • Adres strony odsyłającej
 • Treści i strony do których uzyskujesz dostęp w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych
 • Daty, godziny i miejsca, w których mają miejsce działania

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
 • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul.Mazowiecka 16/2 Kraków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@ecoame.pl.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Eco Ame w ramach zawieranych z Tobą umów.